Xem hướng nhà hợp phong thủy cho các mệnh


Trong học thuyết ngũ hành gồm có 5 mệnh bao gồm :

  • Mệnh Mộc ( Cây )
  • Mệnh Thủy ( Nước )
  • Mệnh Hỏa ( Lửa )
  • Mệnh Thổ ( Đất )
  • Mệnh Kim ( Kim loại )

 

5 mệnh trong thuyết ngũ hành đều có sự tương – khắc rõ rệt, mệnh này sinh ra mệnh kia nhưng lại khắc với mệnh khác:

Tương sinh :

Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên ( Thủy sinh Mộc )
Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ ( Mộc sinh Hỏa )
Tro tàn tích lại đất vàng thêm ( Hỏa sinh Thổ )
Lòng đất tạo nên kim loại trắng ( Thổ sinh Kim )
Kim loại vào lò chảy nước đen ( Kim sinh Thủy )

Tương khắc :

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày ( Mộc khắc Thổ )
Đất đắp đê cao ngăn nước lũ ( Thổ khắc Thủy )
Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay ( Thủy khắc Hỏa )
Lửa lò nung chảy đồng sắt thép ( Hỏa khắc Kim )
Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây ( Kim khắc Mộc )

 

Email Hotline Zalo Message
Tư vấn miễn phí 0961332678